کمپرسورهای صنعتی-معدنی

سروش یدک

واحدی: 77516863

منطقه 7 .

شریعتی - نرسیده به سه راه طالقانی - جنب سینما سروش

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: لوازم سرد کننده

پارس

حدادی: 33972155

منطقه 12 .

سعدی جنوبی

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: کمپرسورهای صنعتی

شرکت پویا پمپ

طغیانی: 33990671

منطقه 12 .

سعدی جنوبی

نوری

نوری: 33903470

منطقه 12 .

سعدی جنوبی - روبروی بانک ملی

آسان موتور سپاهان

سرائیان: 33910300

منطقه 12 .

سعدی جنوبی

ایران کمپرسور

اسدبیگی: 66711586

منطقه 12 .

م امام خمینی - اول خ فردوسی - بالاتراز ک طبس

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: انواع کمپرسور

محقق

محقق منتظری: 55408965

منطقه 11 .

خ قزوین خ مخصوص

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: خدمات کمپرسور

هواسازان صبا

محقق منتظری: 55423524

منطقه 11 .

خ قزوین خ مخصوص

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: تولید کننده کمپرسور و تجهیزات

کمپیدرویدک

آختگان: 66697760

منطقه 17 .

خ قزوین - 16 متری امیری

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: لوازم یدکی کمپرسورو حفاری معدن

کمپرسورباد

ساغرچی ها: 66641464

منطقه 17 .

ج قدیم کرج - خ صفری-بین خ نجفی و قادری

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: تعمیرات کمپرسور

کمپرسورباد

ساغرچی ها: 66641460

منطقه 17 .

جاده قدیم کرج خ صفری

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: کمپرسورهای صنعتی

مقدم

مقدم: 66611370

منطقه 18 .

45 متری زرند غربی بین خ توکلی و تختی

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: کمپرسورهای صنعتی و معدنی

کمپرسورهوا

ذریئه: 66791055

منطقه 18 .

بلوار 17 شهریور 15 متری اول

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: کمپرسورهوا فراور سمنان

تجهیز کمپرسور

فخاری : 33941007

منطقه 12 .

سعدی جنوبی

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: فروش انواع کمپرسور