کمپرسورهای صنعتی-معدنی

هوایاران اطلس کوپکو - فیلتر هوا - روغن - سپراتور - کمپرسور - هوایار - خیابان قزوین - منطقه10

افسونگر و کیانی: 66648202-09123678472

منطقه 10 .

خیابان قزوین، نبش خ سبحانی، مجتمع میلاد قائم،

کمپرسورهای صنعتی-معدنی

: فروش، تعمیر و تامین قطعات کمپرسورهای اطلس کوپکو