گاوصندوق

جلال زاده

مدیریت: احسان جلال زاده

منطقه 11 .

ولیعصر بلوار کشاورز مقابل برج سامان

گاوصندوق

: گاو صندوق
limited

جدلی نیا

مدیریت: معصومی

منطقه 12 .

15خرداد- جلوخان بزرگ مسجد امام خمینی

گاوصندوق

: صندوق نسوز
limited

شادمانی

مدیریت: شادمانی

منطقه 6 .

م فردوسی، ابتدای سپهبد قرنی

گاوصندوق

: تولید گاوصندوق نسوز
limited

فرد-ابزار

مدیریت: محسن ارجمندخواه

منطقه 12 .

خ امام خمینی-بعداز م حسن آباد-

گاوصندوق

: صندوق نسوز
limited

گنجینه

مدیریت: رضا سرتیپی

منطقه 8 .

نارمک خ سمنگان بالاتراز مسجد جامع

گاوصندوق

: شرکت گاو صندوق
limited