نانوایی سنتی و فانتزی

نان فانتزی بازیار

مدیریت: مقدم بازیار

کرج - منطقه 1 .

عظیمیه، بلوار شریعتی، بین پامچال و مهران

خانه نان

مدیریت: حبیب رستمی

کرج - منطقه 1 .

عظیمیه - نرسیده به م مهران - روبروی مرکز MRI