نانوایی سنتی و فانتزی

نان فانتزی

مدیریت: علی وجدان

کرج - منطقه 7 .

گوهردشت -

نانوایی سنتی و فانتزی

: انواع نان باگت -فرانسوی -ساندویچی -لقمه ای -همبرگر و ...

نیما

مدیریت: حمید عرب زاده

کرج - منطقه 7 .

فلکه اول گوهردشت