طلق- توری-ورق

فروشگاه ایران حدید

مدیریت: محمدعلی خیابانی

کرج - منطقه 6 .

خ بهشتی - بین میانجاده و 45 متری گلشهر

طلق- توری-ورق

: فروش ورق های گالوانیزه شیروانی