ترازو-باسکول

-

مدیریت: کامران آقایی

تهران - منطقه 12 .

خ فردوسی -مقابل خ سرهنگ سخایی

ترازو-باسکول

: تعمیر ترازوی دیجیتال

ایزدی

مدیریت: رضا ایزدی

تهران - منطقه 12 .

م قیام - بطرف چ مولوی

ترازو-باسکول

: انواع ترازو

پند

مدیریت: علیرضا شفیعی

تهران - منطقه 11 .

آزادی - خ کمیل - جنب پل نواب صفوی

ترازو-باسکول

: ترازو و باسکول و کالبایبر و صندوق فروشگاهی

شرکت صنایع پند

مدیریت: -

تهران - منطقه 3 .

خ شریعتی- چ اندیشه-خ سهند

ترازو-باسکول

: ترازو-باسکول

محک

مدیریت: -

تهران - منطقه 9 .

م آزادی- جنب پمپ بنزین -

ترازو-باسکول

: ترازو-باسکول

زیبا

مدیریت: اکبر فرشچی

تهران - منطقه 16 .

شوش غربی نبش بن بست آشتیان

ترازو-باسکول

: توزین وسایل نقلیه

احمدی

مدیریت: احمدی

تهران - منطقه 12 .

15خرداد جلوخان شمالی مسجد امام خمینی

ترازو-باسکول

: مرکز فروش انواع ترازو

ترازوی دیجیتالی

مدیریت: محمدرضا صنایع

تهران - منطقه 12 .

15خرداد مسجد امام خمینی جلوخان شمالی مجد

مهدی

مدیریت: مهدی پیرایش

تهران - منطقه 12 .

مصطفی خمینی - روبروی پاساژ مباشر

آسیا تجهیز

مدیریت: امیر(محمد) خرسندی

تهران - منطقه 12 .

15خرداد - بازار بزرگ

ترازو-باسکول

: ترازوهای دیجیتالی

آسیا تجهیز

مدیریت: امیر خرسندی

تهران - منطقه 12 .

خ ناصر خسرو - روبروی بانک اقتصاد نوین

ترازو-باسکول

: واردات ترازوهای دیجیتالی آزمایشگاهی زرگری

پند

مدیریت: مهدی امیری

تهران - منطقه 15 .

افسریه - 15 متری دوم - بین 42و43