باطری(خانگی- صنعتی - اتومبیل )

غلامی

مدیریت: عباس غلامی

منطقه 4 .

تهرانپارس م پروین خ 196 شرقی

باطری(خانگی- صنعتی - اتومبیل )

: تعمیرگاه باطریسازی
limited

رضائی

مدیریت: محمدعلی رضائی

منطقه 4 .

تهرانپارس خ وفادار شرقی خ قدرت اله آور زمانی
limited

قاضی

مدیریت: علی قاضی

منطقه 20 .

شهر ری روبرو مترو شهر ری بلوار داسار
limited

حمید

مدیریت: حمید سلیمی

منطقه 18 .

بلوارمعلم، خ ش رجائی
limited

محمد

مدیریت: محمد اوتادی

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ احمدحسینی
limited