تجهیزات مخابراتی

نانو الکترونیک

مدیریت: مرتضی حسینی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

تجهیزات مخابراتی

: عرضه تلفن - بی سیم
limited

همشهری

مدیریت: حسین درودی

منطقه 12 .

اول خ لاله زار

تجهیزات مخابراتی

: ارائه لوازم مخابراتی
limited

آریا تکنیک

مدیریت: علی ملکی

منطقه 12 .

اول خ لاله زار

تجهیزات مخابراتی

: آیفون تصویری و آنتن مرکزی
limited

الکترومحمد

مدیریت: جعفر رضایی

منطقه 12 .

خ لاله زارجنوبی

تجهیزات مخابراتی

: ارائه لوازم مخابراتی
limited

درودیان

مدیریت: علی درودیان

منطقه 12 .

ابتدای لاله زار جنوبی

تجهیزات مخابراتی

: ارائه لوازم مخابراتی
limited

آرتین ارتباط

مدیریت: احمد عبدالمحمدی

منطقه 12 .

م امام خمینی - اول خ لاله زار

تجهیزات مخابراتی

: ارائه تجهیزات مخابراتی
limited

الکترو پارس تلفن

مدیریت: علیرضا محبی

منطقه 12 .

م امام خمینی - ابتدای خ فردوسی جنوبی - مقابل درب روزنامه کیهان

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی
limited

مخابرات شرفی

مدیریت: مسعود شرفی

منطقه 12 .

م امام خمینی، اول خ لاله زار

تجهیزات مخابراتی

: ارائه تجهیزات مخابراتی
limited

ایرات تلفن

مدیریت: حسن صدوقی

منطقه 12 .

م امام خمینی-اول خ لاله زارجنوبی

تجهیزات مخابراتی

: سیستم های مخابراتی
limited

کوثرالکتریک

مدیریت: حمیدرضا کیوان پور

منطقه 12 .

م امام خمینی-اول خ لاله زارجنوبی

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی وبرق صنعتی
limited

پیکونیکس

مدیریت: مهدی درودیان

منطقه 12 .

خ لاله زار جنوبی

تجهیزات مخابراتی

: ارائه تجهیزات مخابراتی
limited

ارتباط پارس

مدیریت: حسن دودیان

منطقه 12 .

لاله زارجنوبی

تجهیزات مخابراتی

: فروش محصولات ارتباطی
limited

معصومی

مدیریت: معصومی

منطقه 12 .

لاله زارجنوبی

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی
limited

الکتروتلفن رسا

مدیریت: حسن درودیان

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

تجهیزات مخابراتی

: فروش لوازم مخابراتی وبرقی
limited

نوین ارتباطات پایتخت

مدیریت: رضا خاجی

منطقه 12 .

امام خمینی، لاله زارجنوبی

تجهیزات مخابراتی

: صنایع مخابراتی
limited