تجهیزات مخابراتی

تجهیزات مخابراتی شفق

مدیریت: دهقانی سوران تلفن: 08735222004

کرج - منطقه 1 .

بلوار نماز.چیمن2 خ شیخ السلام .پ4666

تجهیزات مخابراتی

: تهیه وفروش و خرید لوازم شبکه کابل مسی ونوری مخابرات انواع سیم وکابل و مفصل. پست.ترمینال .قلاب و...

سمیع

مدیریت: مسعود سمیع تلفن: 32203783

کرج - منطقه 1 .

بهشتی - انتهای خ دکتر همایون - نبش ک مهرگان

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی

گسترش ارتباطات

مدیریت: جعفر علی ورشدی تلفن: 32202205

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان - نبش خ اول

تجهیزات مخابراتی

: تجهیزات مخابراتی

موج ارتباط کرج

مدیریت: ایرانی تلفن: 32711903

کرج - - .

میدان امام خمینی - نرسیده به سه راه رجائی شهر - خ بلال 2

تجهیزات مخابراتی

: اجرای عملیات طرح و توسعه - نصب سوئیچ و نگهداری مراکز مخابراتی -انواع کابل و ملزومات مخابراتی