نقره جات-زیور آلات

نقره ارسلان

خمسه: 33111826
منطقه 12 . فردوسی -بالاتراز چ استانبول - نرسیده به منوچهری

پگاه

بدر: 33119442
منطقه 12 . فردوسی - خ منوچهری

ملکان

ملکان: 33938103
منطقه 12 . سعدی شمالی - چ سیدعلی - روبروی منوچهری

نقره جات-زیور آلات

: نقره و زیورآلات

شفیعی

شفیعی: 33112058
منطقه 12 . سعدی شمالی - چ منوچهری

بنیامین

لطیفی: 55582822
منطقه 12 . 15خرداد- مسجد امام خمینی- جلوخان اصلی

شرفیان

محمودی: 55581869
منطقه 12 . بازار- حیاط شمالی مسجد امام

نقره جات-زیور آلات

: عطر- نقره- بدلیجات

اسدی

اسدی: 55617499
منطقه 12 . بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع زیورآلات

Rigant

ستاری فلاح: 55158357
منطقه 12 . بازار کویتیها

آریا

رمضانی: 55630683
منطقه 12 . بازار سلطانی

پارس سیلور

ملکی: 55572369
منطقه 12 . 15خرداد

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع نقره جات و بدلیجات

RED & WHITE

زمانی: 55619708
منطقه 12 . 15خرداد - نبش پله های مسجد امام خمینی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

عرق چین

عرق چین دوز: 55807738
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - تیمچه اول غربی

آرین

وطن خواه: 55602930
منطقه 12 . بازار - جلوخان شرقی - مسجد امام

مهدی

حسینی: 55617296
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: انواع بدلیجات

110 حمید

سیاح: 55624710
منطقه 12 . 15خرداد- جلوخان شمالی مسجد امام خمینی

نقره جات-زیور آلات

: نقره سازی

استاجی

استاجی: 55627499
منطقه 12 . 15خرداد - بازار کویتیها

TETIS

عبدالحمیدی: 55571002
منطقه 12 . بازار- بازار کویتیها- مقابل پاساژ مقدم نبش پاساژ مفید

فیض آبادی

فیض آبادی: 55609983
منطقه 12 . پشت مسجد میرزاموسی

مصطفی

پورحاتمی: 55629469
منطقه 12 . بازار بزرگ، بازار سلطانی، جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات وتیتانیوم خارجی

شمس

شمس: 55807745
منطقه 12 . بازار - مسجد امام - بازار سلطانی