نقره جات-زیور آلات

جیوه

لطیفی: 33957106

منطقه 12 .

15خرداد - سرای چیت ساز

نقره ارسلان

خمسه: 33111826

منطقه 12 .

فردوسی -بالاتراز چ استانبول - نرسیده به منوچهری

پگاه

بدر: 33119442

منطقه 12 .

فردوسی - خ منوچهری

ملکان

ملکان: 33938103

منطقه 12 .

سعدی شمالی - چ سیدعلی - روبروی منوچهری

نقره جات-زیور آلات

: نقره و زیورآلات

شفیعی

شفیعی: 33112058

منطقه 12 .

سعدی شمالی - چ منوچهری

بنیامین

لطیفی: 55582822

منطقه 12 .

15خرداد- مسجد امام خمینی- جلوخان اصلی

شرفیان

محمودی: 55581869

منطقه 12 .

بازار- حیاط شمالی مسجد امام

نقره جات-زیور آلات

: عطر- نقره- بدلیجات

اسدی

اسدی: 55617499

منطقه 12 .

بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع زیورآلات

Rigant

ستاری فلاح: 55158357

منطقه 12 .

بازار کویتیها

آریا

رمضانی: 55630683

منطقه 12 .

بازار سلطانی

پارس سیلور

ملکی: 55572369

منطقه 12 .

15خرداد

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع نقره جات و بدلیجات

RED & WHITE

زمانی: 55619708

منطقه 12 .

15خرداد - نبش پله های مسجد امام خمینی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

عرق چین

عرق چین دوز: 55807738

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی - تیمچه اول غربی

آرین

وطن خواه: 55602930

منطقه 12 .

بازار - جلوخان شرقی - مسجد امام

مهدی

حسینی: 55617296

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی - جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: انواع بدلیجات

110 حمید

سیاح: 55624710

منطقه 12 .

15خرداد- جلوخان شمالی مسجد امام خمینی

نقره جات-زیور آلات

: نقره سازی

استاجی

استاجی: 55627499

منطقه 12 .

15خرداد - بازار کویتیها

TETIS

عبدالحمیدی: 55571002

منطقه 12 .

بازار- بازار کویتیها- مقابل پاساژ مقدم نبش پاساژ مفید

فیض آبادی

فیض آبادی: 55609983

منطقه 12 .

پشت مسجد میرزاموسی

مصطفی

پورحاتمی: 55629469

منطقه 12 .

بازار بزرگ، بازار سلطانی، جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات وتیتانیوم خارجی