نقره جات-زیور آلات

منصور

اثباتی: 55618215

منطقه 12 .

بازار، بین الحرمین ، بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات

کنز

اثباتی: 55806187

منطقه 12 .

بازار سلطانی، بازار طوس شرقی

نقره جات-زیور آلات

: پخش زیور آلات

موسوی

موسوی: 55151533

منطقه 12 .

بازار - چهارسوق بزرگ - جنب نقاره خانه دوم

نقره جات-زیور آلات

: گل سر - زیور آلات

مبینا

اثباتی: 55816044

منطقه 12 .

15خرداد - بازار آهنگران - بازار چهل تن - روبروی سرای سادات

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات ایرانی و خارجی

هدف

جمشیدی: 55639201

منطقه 12 .

بازار-بازارطوس-نبش سرای ملی

یاس

بیگ زاده: 55819300

منطقه 12 .

بازار-بین چهارسوق بزرگ وکوچک-جنب مسجد عزیزاله

ذوالفقار

دانش: 55164107

منطقه 12 .

بازارمسجدجامع-چهارسوق

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات وبدلیجات

تندر

رمضانی: 55609005

منطقه 12 .

15خرداد-پله نوروزخان-بعداز مسجدجامع-نرسیده به صندوق جاوید

نقی زاده

نقی زاده: 55805429

منطقه 12 .

15خرداد-بازارمسجدجامع-پایین تراز چ بین الحرمین

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات وبدلیحات

کوثر

محمدپور: 33909144

منطقه 12 .

15خرداد

نقره جات-زیور آلات

: اجناس فانتزی و بدلیجات

شاهی

شاهی: 33974241

منطقه 12 .

15خرداد - جنب مسجد امام - زیرگذر خلیج فارس

نقره جات-زیور آلات

: ایتالیایی تایلندی هندی سنگهای قیمتی

مهدی

وفا: 55386135

منطقه 12 .

م راه آهن-خ ولیعصر-جنب ک کاظمیان

نقره جات-زیور آلات

: ساخت وتعمیرنقره وطلا

کوثر

محمدپور: 55158315

منطقه 12 .

15خرداد

حیدری

حیدری: 55892839

منطقه 12 .

بازاربزرگ مسجد امام جلوخان بزرگ

نقره جات-زیور آلات

: انواع زیورآلات نقره و برنز

شمس

اکبری شمس: 55626387

منطقه 12 .

بازاربزرگ جلوخان غربی مسجد امام

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات نقره

میلاد

اطمینان پور : 55616196

منطقه 12 .

بازار بزرگ جلوخان غربی مسجدامام خمینی

نقره جات-زیور آلات

: بورس زیور آلات

کاظم-پیام

محمودی: 55582697

منطقه 12 .

بازار

نقره جات-زیور آلات

: نقره سازی

افشین

مهدی زاده : 55892000

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار تهران مسجد امام ابتدای بازار سلطانی

حسینی

حسینی: 55161978

منطقه 12 .

بازاربزرگ، جلوخان غربی مسجدامام

نقره جات-زیور آلات

: پخش نقره جات

خیرخواه

خیرخواه : 33973326

منطقه 12 .

ناصرخسرو

نقره جات-زیور آلات

: تاج سرای و زیورآلات نگین دار