نقره جات-زیور آلات

فرامرزی

فرامرزی: 55609127

منطقه 12 .

15خرداد بازار بزرگ جلوخان غربی مسجد

نقره جات-زیور آلات

: انگشتر وعقیق و تسبیح

باران

شریفی : 33002966

منطقه 12 .

م خراسان جنب پاساژ برلیان

رحیمی فرد

رحیمی فرد: 33959491

منطقه 12 .

ناصرخسرو - بازارچه مروی