نقره جات-زیور آلات

فروشگاه امیر

عباسی: 55159070
منطقه 12 . بازار- سرای مشیرخلوت

نقره جات-زیور آلات

: پخش بدلیجات

طوس

ملکی: 55608798-55612945
منطقه 12 . بازاربزرگ بازار سلطانی جامع اول زیربانک تجارت

ژست

عظیمی: 55169792
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: بورس بدلیجات تیتانیوم واستیل

نقره سرای البرزی پور

البرزی پور: 55623054
منطقه 12 . 15 خرداد- بازار بزرگ-بازار سلطانی

سائین

ملازاده: 55622393
منطقه 12 . 15 خرداد- بازار سلطانی جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات و چشم نظر

منصوری (فرشید

منصوری: 55625235
منطقه 12 . 15 خرداد- مسجد جامع-بازار سلطانی جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات فانتزی

سارا

زنگنه: 55630701
منطقه 12 . بازار سلطانی - تیمچه اول غربی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات لوکس خارجی

زمرد

راعی: 55629079
منطقه 12 . 15 خرداد-بازار بزرگ-بازار سلطانی جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات فانتزی-استیل

اخلاقی

صابری: 55639947
منطقه 12 . بازار بزرگ

نقره جات-زیور آلات

: نقره فروشی وبدلیجات

tetis

عبدالحمیدی: 55598761
منطقه 12 . خ 15 خرداد-پله های نوروزخان-

نقره جات-زیور آلات

: گردنبند و بدلیجات-

فروشگاه عیار

عیار: 77537286
منطقه 12 . خ سعدی شمالی -ساختمان 258

نقره جات-زیور آلات

: نقره و تعمیرات نقره

بورس بدلیجان زند

زند: 55620690
منطقه 12 . 15 خرداد-بازار سلطانی جامع اول

نقره یاس

خمسه: 33111680
منطقه 12 . بالاتر از پاساژ فردوسی

نقره جات-زیور آلات

: عرضه نقره جات -استیل-مجسمه های رنگی

محمدی

محمدی: 55626523
منطقه 12 . بازارکویتها

نقره جات-زیور آلات

: بورس زیورآلات

سروری

سروری: 09198205960
منطقه 12 . چهارراه مولوی بازار امین السلطان

نقره جات-زیور آلات

: انواع ساعت مچی و انواع بدلیجات ونقره جات

ایزدی

ایزدی: 55602267
منطقه 12 . بازار - بازار کویتیها

آقایی

آقایی: 55617431
منطقه 12 . بازاربین الحرمین

گوچی

عباسی: 55155588
منطقه 12 . بازاربزرگ - بازار کویتی ها

-

حیدری: 55619009
منطقه 12 . بازاربزرگ، چهارسوق، سرای قیصر

مفاخریان

مفاخریان: 55153632
منطقه 12 . بازار بزرگ-جلو خان غربی مسجد امام

نقره جات-زیور آلات

: طلا و نقره-سنگ قیمتی