نقره جات-زیور آلات

فروشگاه زیورآلات نقره

حیدری: 55619483

منطقه 12 .

بازار بزرگ تهران - جلوخان غربی مسجد امام - سرای اردیبهشت

فروشگاه امیر

عباسی: 55159070

منطقه 12 .

بازار- سرای مشیرخلوت

نقره جات-زیور آلات

: پخش بدلیجات

طوس

ملکی: 55608798-55612945

منطقه 12 .

بازاربزرگ بازار سلطانی جامع اول زیربانک تجارت

ژست

عظیمی: 55169792

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: بورس بدلیجات تیتانیوم واستیل

نقره سرای البرزی پور

البرزی پور: 55623054

منطقه 12 .

15 خرداد- بازار بزرگ-بازار سلطانی

سائین

ملازاده: 55622393

منطقه 12 .

15 خرداد- بازار سلطانی جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات و چشم نظر

منصوری (فرشید

منصوری: 55625235

منطقه 12 .

15 خرداد- مسجد جامع-بازار سلطانی جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات فانتزی

سارا

زنگنه: 55630701

منطقه 12 .

بازار سلطانی - تیمچه اول غربی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات لوکس خارجی

زمرد

راعی: 55629079

منطقه 12 .

15 خرداد-بازار بزرگ-بازار سلطانی جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات فانتزی-استیل

اخلاقی

صابری: 55639947

منطقه 12 .

بازار بزرگ

نقره جات-زیور آلات

: نقره فروشی وبدلیجات

tetis

عبدالحمیدی: 55598761

منطقه 12 .

خ 15 خرداد-پله های نوروزخان-

نقره جات-زیور آلات

: گردنبند و بدلیجات-

فروشگاه عیار

عیار: 77537286

منطقه 12 .

خ سعدی شمالی -ساختمان 258

نقره جات-زیور آلات

: نقره و تعمیرات نقره

بورس بدلیجان زند

زند: 55620690

منطقه 12 .

15 خرداد-بازار سلطانی جامع اول

نقره یاس

خمسه: 33111680

منطقه 12 .

بالاتر از پاساژ فردوسی

نقره جات-زیور آلات

: عرضه نقره جات -استیل-مجسمه های رنگی

محمدی

محمدی: 55626523

منطقه 12 .

بازارکویتها

نقره جات-زیور آلات

: بورس زیورآلات

سروری

سروری: 09198205960

منطقه 12 .

چهارراه مولوی بازار امین السلطان

نقره جات-زیور آلات

: انواع ساعت مچی و انواع بدلیجات ونقره جات

ایزدی

ایزدی: 55602267

منطقه 12 .

بازار - بازار کویتیها

آقایی

آقایی: 55617431

منطقه 12 .

بازاربین الحرمین

گوچی

عباسی: 55155588

منطقه 12 .

بازاربزرگ - بازار کویتی ها

-

حیدری: 55619009

منطقه 12 .

بازاربزرگ، چهارسوق، سرای قیصر