نقره جات-زیور آلات

ستاره

اخترانی: 55613254
منطقه 12 . بازار کویتیها

ستاره

یقینی: 55638014
منطقه 12 . بازارمسجدامام خمینی طوس شرقی، بازارملی

مروارید

محمودیان: 55613614
منطقه 12 . مشیرخلوت، طوس شرقی، بازارملی

نقره جات-زیور آلات

: بورس بدلیجات

اثباتی

اثباتی: 55618316
منطقه 12 . بازار، مشیرخلوت، اول بازارجامع

نقره جات-زیور آلات

: تولیدوپخش زیورآلات

بدلیجات امیر

صفری: 55897061
منطقه 12 . بازارسلطانی، بازارطوس شرقی

فایو5

شیخ: 55699921
منطقه 12 . بازار تهران - انتهای بازارسلطانی

نقره جات-زیور آلات

: پخش زیورآلات استیل و تیتانیوم

رضائیان

رضائیان: 66709579
منطقه 12 . جمهوری-روبروی سفارت انگلیس

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات سنتی

نادریان

نادریان راد: 66735124
منطقه 12 . جمهوری

نقره جات-زیور آلات

: تعمیرات قاب و بند ساعت و جوش عینک و بدلیجات

آمیتیس

موسوی: 55155177
منطقه 12 . 15خرداد - مسجد امام - ابتدای بازار سلطانی

زیورآلات چینی

علی زاده: 55579704
منطقه 12 . بازار بزرگ مسجد امام بازار سلطانی راهروغربی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

اثباتی

اثباتی : 55628966
منطقه 12 . بازار بزرگ مسجد امام انتهای بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات وگل سر

آئینه چیان

آئینه چیان : 55619211
منطقه 12 . بازار بزرگ تهران چهارسوق بزرگ جنب سرای خدایی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات و آئینه

حبیبی

حبیبی: 55572496
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - چ سلطانی

روبی

حبیبی: 55638141
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - چ سلطانی

حجت

علیپور: 55617311
منطقه 12 . بازار سلطانی - نبش جامعه دوم

پورسعیدی

پورسعیدی: 55614002
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی

جعفری

جعفری: 55627229
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار سلطانی

جعفری

میرجعفری: 55605170
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - دالان اول جامع - زیر بانک تجارت

لادن

آبنیکی : 55157404
منطقه 12 . بازار مولوی بازار نجارها روبروی مسجد امام حسن مجتبی

تک

جاوید: 55621323
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات وبدلیجات فانتزی