نقره جات-زیور آلات

مفاخریان

مفاخریان: 55153632

منطقه 12 .

بازار بزرگ-جلو خان غربی مسجد امام

نقره جات-زیور آلات

: طلا و نقره-سنگ قیمتی

ستاره

اخترانی: 55613254

منطقه 12 .

بازار کویتیها

ستاره

یقینی: 55638014

منطقه 12 .

بازارمسجدامام خمینی طوس شرقی، بازارملی

مروارید

محمودیان: 55613614

منطقه 12 .

مشیرخلوت، طوس شرقی، بازارملی

نقره جات-زیور آلات

: بورس بدلیجات

اثباتی

اثباتی: 55618316

منطقه 12 .

بازار، مشیرخلوت، اول بازارجامع

نقره جات-زیور آلات

: تولیدوپخش زیورآلات

بدلیجات امیر

صفری: 55897061

منطقه 12 .

بازارسلطانی، بازارطوس شرقی

فایو5

شیخ: 55699921

منطقه 12 .

بازار تهران - انتهای بازارسلطانی

نقره جات-زیور آلات

: پخش زیورآلات استیل و تیتانیوم

رضائیان

رضائیان: 66709579

منطقه 12 .

جمهوری-روبروی سفارت انگلیس

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات سنتی

نادریان

نادریان راد: 66735124

منطقه 12 .

جمهوری

نقره جات-زیور آلات

: تعمیرات قاب و بند ساعت و جوش عینک و بدلیجات

آمیتیس

موسوی: 55155177

منطقه 12 .

15خرداد - مسجد امام - ابتدای بازار سلطانی

زیورآلات چینی

علی زاده: 55579704

منطقه 12 .

بازار بزرگ مسجد امام بازار سلطانی راهروغربی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

اثباتی

اثباتی : 55628966

منطقه 12 .

بازار بزرگ مسجد امام انتهای بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات وگل سر

آئینه چیان

آئینه چیان : 55619211

منطقه 12 .

بازار بزرگ تهران چهارسوق بزرگ جنب سرای خدایی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات و آئینه

حبیبی

حبیبی: 55572496

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی - چ سلطانی

روبی

حبیبی: 55638141

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی - چ سلطانی

حجت

علیپور: 55617311

منطقه 12 .

بازار سلطانی - نبش جامعه دوم

پورسعیدی

پورسعیدی: 55614002

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی

جعفری

جعفری: 55627229

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار سلطانی

جعفری

میرجعفری: 55605170

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی - دالان اول جامع - زیر بانک تجارت

لادن

آبنیکی : 55157404

منطقه 12 .

بازار مولوی بازار نجارها روبروی مسجد امام حسن مجتبی