نقره جات-زیور آلات

فلاح

ستاری فلاح: 55610405

منطقه 12 .

بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

میلاد

جباری فرد: 55573093

منطقه 12 .

بازار - چهار سوق بزرگ - بعداز اداره پست

گلها

نقی زاده: 55810536

منطقه 12 .

بازار بزرگ طوس

نقره جات-زیور آلات

: انواع زیور آلات ایرانی وخارجی

صابری

صابری: 55161797

منطقه 12 .

بازار سرای مشیرخلوت جامع دوم

سیلور

مهری نژاد - ورمزیار: 09362767211

منطقه 12 .

بازار سلطانی - جامع اول - روبروی پله بانک تجارت

اپل تیری2

اخلاقی: 55617281

منطقه 12 .

بازار سلطانی - تیمچه اول غربی

اسمی

اسمی: 55890285

منطقه 12 .

بازار سلطانی - تیمچه دوم - بازار جامع

بقائی

بقائی: 09124156371

منطقه 12 .

بازار سلطانی - مسجد امام

برادران الله یاری

الله یاری: 55628928

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی

اختراعی

اختراعی: 55670742

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی

یراقی

یراقی: 55621486

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی - بازار اول جامع

جاوید

جاوید: 55633427

منطقه 12 .

بازار - خ 15 خرداد - بازار سلطانی

اپل تیری

اخلاقی: 55636199

منطقه 12 .

بازار سلطانی

محقق

محقق: 55628080

منطقه 12 .

بازار - جلوخان شرقی - مسجد امام - روبروی بازار سلطانی

رضاعلی

رضاعلی: 09366747664

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار سلطانی بازار جامع دوم درب سوم تقاطع سرای حاج حسن

آسیا

نجات مقدم: 55634400

منطقه 12 .

بازار سلطانی - حیاط جامع اول

الزهرا

طریقت: 55693084

منطقه 12 .

بازار سلطانی

بدلیجات مرتضی

نوری: 55622004

منطقه 12 .

15خرداد مسجد امام بازار سلطانی جامع اول

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات

قلی زاده

قلی زاده: 55638273

منطقه 12 .

15خرداد ، بازار کویتیها ، بازار مفید

محقق

محقق: 55621326

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار مسجد - بازار سلطانی