نقره جات-زیور آلات

محقق

محقق: 55621326

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار مسجد - بازار سلطانی

دلربا

صابری: 55604425

منطقه 12 .

بازار بزرگ جلوخان غربی - مسجد امام

نقره ای

نصیری: 55614859

منطقه 12 .

بازار سلطانی

رحمانی

رحمانی: 33129898

منطقه 12 .

بازار سلطانی - جامع اول

سیلور

سنجری: 55611605

منطقه 12 .

بازار سلطانی جامع اول روبروی پله بانک تجارت

نقره جات-زیور آلات

: بورس انواع بدلیجات

حسین

جدی: 55807747

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار سلطانی

بقائی

بقائی: 55573622

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار سلطانی

میلاد1

روشن یزدان : 55614044

منطقه 12 .

بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

فرهمند

فرهمند: 55896946

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار سلطانی

نگین

آب نیکر: 55626380

منطقه 12 .

بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات وبدلیجات

شفیعی

شفیعی: 55602998

منطقه 12 .

15خرداد - بازار - مسجد امام - جلوخان شمالی مسجد

بورس نقره 99

حیدری : 55815626

منطقه 12 .

15خرداد بازار بزرگ مسجد امام اردیبهشت

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات - نقره جات

موسوی

موسوی: 55632672

منطقه 12 .

15 خرداد بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

محمدخانی

محمدخانی: 55626347

منطقه 12 .

15خرداد - پله های مسجد امام خمینی - جلوخان شمالی

منصوری

منصوری: 55807749

منطقه 12 .

15خرداد

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

جاوید

جاوید: 55626514

منطقه 12 .

15خرداد - بازار کویتیها

آرین

حسینی: 33950211

منطقه 12 .

جمهوری

دریای نور

چهره: 55627416

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار سلطانی نبش پاساژ شرقی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات استیل تیتانیوم

فراهانی

فر اهانی: 55634609

منطقه 12 .

بازار - 15 خرداد - مسجد امام - جلوخان شرقی مسجد

موسوی

موسوی: 55620628

منطقه 12 .

مسجد امام - ابتدای بازار سلطانی