زنجیر-فولی

صنعت برتر

سنجدهی: 55394296

منطقه 11 .

م قزوین

زنجیر-فولی

: توزیع انواع سیم بکسل و جرثقیل و...

حدیدمفتول

اسدی: 33555805

منطقه 12 .

خ مصطفی خمینی، پایین ترازسرچشمه، روبروی بانک ملت

زنجیر-فولی

: انواع مفتول و...