سیستم برودتی و گرمایشی

صنایع برودتی آرمنیان

آقاخانیان: 77520241

منطقه 12 .

پیچ شمیران، شریعتی ، خ سمنان

سیستم برودتی و گرمایشی

: طرح وفروش و اجرا وسردخانه و چیلر و پکیج یونیت

ایران فردا

فلاح: 77537695

منطقه 12 .

سعدی شمالی، خ هدایت

سیستم برودتی و گرمایشی

: کمپرسور، اواپراتور، کندانسور، شیرآلات وکنتر آمونیاکی، فریونی

فروشگاه سخاوت

سخاوت: 77537228

منطقه 6 .

خ انقلاب، پیچ شمیران، خ نورمحمدی

سیستم برودتی و گرمایشی

: فروش قطعات سرخانه، لوله واتصالات مسی و شیرآلات و...

فروشگاه کمپرسور صابر

کرمی: 7764753

منطقه 12 .

سعدی شمالی، خ قائدی

سیستم برودتی و گرمایشی

: سردخانه شیرسردکن ایس بانک تونل انجماد چیلر ایردرایر

فروشگاه برودتی سرما 2000

دانیلیان: 77521176

منطقه 12 .

سعدی شمالی، خ برادران قائدی

سیستم برودتی و گرمایشی

: تهیه وتوزیع تجهیزات دستگاه های سردکننده

پارس یدک

قدیمیان: 77647502

منطقه 12 .

سعدی شمالی ، خ برادران قائدی

سیستم برودتی و گرمایشی

: فروش لوازم برودتی و یخچال تعمیر کمپرسور تعمیر اب سردکن

تبادل کاران مجلسی

مجلسی: 77537332

منطقه 7 .

انقلاب، پیچ شمیران خ نورمحمدی، نبش بن بست اردلان

سیستم برودتی و گرمایشی

: سیستم برودتی

پارسیان

لقائی: 77509450

منطقه 7 .

انقلاب، پیچ شمیران، خ نورمحمدی

سیستم برودتی و گرمایشی

: تجهیزات برودتی

تک

اکبریان: 55371846

منطقه 12 .

م راه آهن، اول 30متری کارگر

سیستم برودتی و گرمایشی

: طراح ومدیریت سیستم های برودتی

سرماآفرین

گلزاده: 88762033

منطقه 7 .

خ خرمشهر

سیستم برودتی و گرمایشی

: تلیددستگاههای سرمایشی وگرمایشی

بازرگانی کالاگستر

اعرابی: 33930875

منطقه 12 .

خ امیرکبیر-خ سعدی جدید

سیستم برودتی و گرمایشی

: تهیه وتوزیع قطعات ودستگاههای حرارتی وبرودتی

الکترو استیل

محمدزاده: 77489321

منطقه 14 .

پیروزی - روبروی خ براری

سیستم برودتی و گرمایشی

: سیستم برودتی

صنایع برودتی ایران سرما

نظری : 77420740

منطقه 14 .

پیروزی مقابل خ پرستار

سیستم برودتی و گرمایشی

: سیستم برودتی

ایزدی

ایزدی : 77521728

منطقه 12 .

سعدی شمالی خ برادران قائدی سه راه کاشف خ نادری

سیستم برودتی و گرمایشی

: سیستم برودتی

عزیزپور

عزیزپور: 77403094

منطقه 14 .

پیروزی - نبش کریم شاهیان

سیستم برودتی و گرمایشی

: صنایع برودتی

چالون

جوادی: 77472148

منطقه 14 .

پیروزی نرسیده به بلوار ابوذر جنب بانک سپه

سیستم برودتی و گرمایشی

: تولید کننده دستگاه های مولد سرما و گرما

پارسیان

اکبری: 77484311

منطقه 14 .

پیروزی، نرسیده به بلوارابوذر، جنب پاساژنسیم

سیستم برودتی و گرمایشی

: صنایع برودتی

البرزسرمایش

حیدری : 55651942

منطقه 11 .

م راه آهن ابتدای کارگرجنوبی نبش استادزمانی

سیستم برودتی و گرمایشی

: تولید ماشین های بستنی ساز و آبمیوه و یخچالهای قنادی و ....

حامد

فرودت: 77532764

منطقه 12 .

پیچ شمیران، خ نورمحمدی

سیستم برودتی و گرمایشی

: بورس گازهای برودتی

121

گل پور: 77629432

منطقه 12 .

بهارستان، خ هدایت

سیستم برودتی و گرمایشی

: بورس لوازم یخچال وتصفیه آب