چاقو و قیچی سازی

فروشگاه جلالی

مدیریت: رضا جلالی

مشهد - منطقه 1 .

نواب صفوی، نواب7، کوچه عسگریه

چاقو و قیچی سازی

: تولید و پخش انواع کارد و ساطور قصابی و آشپزخانه