صحافی شیرازه

مدیریت: علی شیبانی

مشهد - منطقه 8 .

خیابان دانشگاه، دانشگاه 18، روبروی درب دانشکده تهران

صحافی

: صحافی، طلا کوب، مجلات وآلبوم عروس وآلبوم کاغذدیواری وآلبوم پارکت