لوازم شکار

قنداق سازی مهر

مدیریت: مهدی مهریزی

منطقه 12 .

میدان حر، بلوار امام خمینی، خ اسکندری جنوبی

لوازم شکار

: تعمیرگاه مجاز انواع اسلحه های شکاری
limited

فروشگاه گرجی

مدیریت: حسین گرجی

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی -روبروی صندوق پس انداز-بانک ملی

لوازم شکار

: انواع اسلحه شکاری
limited

فروشگاه ذکرعلی

مدیریت: ابوالفضل ذکرعلی

منطقه 12 .

خ فردوسی جنوبی - روبروی خ سرهنگ سخایی

لوازم شکار

: لوازم شکار و ماهیگیری
limited

پرسیا

مدیریت: محمد ابوترابی

منطقه 12 .

خ فردوسی جنوبی -قبل از کوچه برلن

لوازم شکار

: لوازم ماهیگیری
limited

فروشگاه مقدم

مدیریت: محمود مقدم

منطقه 12 .

خ فردوسی جنوبی

لوازم شکار

: اسلحه و لوازم شکاری
limited

فروشگاه کرمانی

مدیریت: بهروز کرمانی

منطقه 12 .

خ فردوسی جنوبی

لوازم شکار

: لوازم شکار
limited

درنا

مدیریت: حسن طالبی

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی

لوازم شکار

: لوازم شکار و ماهیگیری
limited

مقدم

مدیریت: محمود مقدم

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی-پایین تر از ک هنر

لوازم شکار

: مرکز مجاز اسلحه و مهمات شکاری -لوازم شکار و ماهیگیری و کمپینگ
limited

دنیای شکار

مدیریت: محمد وطنی

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی بالاتراز سرهنگ سخایی

لوازم شکار

: لوازم ماهیگیری و شکار
limited

شاهین

مدیریت: حسین عبداله گرجی

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی - روبروی صندوق پس انداز بانک ملی

لوازم شکار

: تعمیرات سلاح های شکاری ساخت قنداق و زاج کاری نصب و تنظیم دوربین سلاح های گلوله زنی پرداخت داخل لوله سلاح
limited

آسمان ایران

مدیریت: میرمحمد سیدموسوی

منطقه 6 .

ولیعصر - تقاطع طالقانی

لوازم شکار

: فروش دوربین ها و ابزارآلات شکاری
limited

بهمن کیش

مدیریت: بهرام بهمن کیش

منطقه 12 .

م امام خمینی - ابتدای فردوسی جنوبی

لوازم شکار

: لوازم سوارکاری
limited

درنا

مدیریت: حمید ساچمه ای

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی پایین تراز شهر و روستا

لوازم شکار

: لوازم شکار و ماهیگیری
limited

ذکرعلی

مدیریت: ابوالفضل ذکرعلی

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی روبروی سرهنگ سخایی

لوازم شکار

: انواع تفنگ های لادی و دوربین شکاری
limited

شکار و طبیعت

مدیریت: فریبرز مرادزنجانی

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی روبروی صندوق پس انداز ملی

لوازم شکار

: لوازم شکار و ماهیگیری
limited

ایران فشنگ

مدیریت: حسینعلی مصلح

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی بالاتراز سرهنگ سخائی

لوازم شکار

: تعمیرگاه تفنگ بادی
limited

صیاد

مدیریت: رضا محبوب

منطقه 12 .

فردوسی بالاتراز سرهنگ سخایی

لوازم شکار

: لوازم شکار و ماهیگیری و کمپ
limited

سیمرغ

مدیریت: احمد صبوری

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی بالاتراز سرهنگ سخایی

لوازم شکار

: لوازم ماهیگیری و شکار
limited

سهند

مدیریت: حمید غلامی پور

منطقه 3 .

شریعتی - روبروی ظفر

لوازم شکار

: لوازم سوارکاری
limited

عقاب طلایی

مدیریت: ابوالفضل ترابی

منطقه 12 .

فردوسی جنوبی - روبروی شهر و روستا

لوازم شکار

: لوازم شکار
limited