موسسات و انجمن های خیریه

موسسه خیریه پویندگان راه امام جواد (علیه السلام) خراسان

مدیریت: علیرضا حسین زاده

مشهد - منطقه 10 .

قاسم آباد، بلوار شریعتی، بین شریعتی 3 و 5

موسسات و انجمن های خیریه

: مرکز کمک به ایتام و مستمندان و حمایت از زنان سرپرست خانوار .حمایت از دانشجویان. کمک به خانواده زندانیان جرایمی غیر عمد و....