تجهیزات صنعتی و مهندسی

تجهیزات صنعتی و مهندسی

: عرضه کننده لوازم جانبی دیگ های بخار ، تصفیه آب و اویل هیتر ، نمایندگی رسمی فروش لوازمات اشتعال اراک عیوض تکنیک ، بخار اصفهان، مرتضایی و مشعل های کاوه ، گرم ایران نصب و راه اندازی و عرضه لوازم جانبی دیگ های بخار ، شیرفلکه سوزنی و ... ...

تجهیزات صنعتی و مهندسی

: تولید تجهیزات فروشگاهی& ، عرضه تجهیزات قفسه بندی ، سرد خانه ای ، سوپر مارکتی ، دکوراسیون فروشگاهی