خدمات مجالس

تالار پذیرایی مرجان

مدیریت: مهدی نادران

مشهد - منطقه 4 .

30 متری طلاب، نبش مفتح 27

خدمات مجالس

: برگزار کننده کلیه خدمات مجالس و جشن ها با طرفیت 700 نفر ، نامزدی، عقد، عروسی و کنفرانسها