لباس زیر(مردانه-زنانه-بچه گانه)

فروشگاه شبنم

تقی پور: 55691756

منطقه 12 .

خ خیام شمالی - بازار آل یاسین

لباس زیر(مردانه-زنانه-بچه گانه)

: انواع لباس زیر و جوراب

آنیل

غلامحسینی: 55587535

منطقه 12 .

بازار - بازار عباس آباد - بازار آل یاسین

لباس زیر(مردانه-زنانه-بچه گانه)

: پخش انواع لباس زیر زنانه

تیپ تک

اولیایی : 55893324

منطقه 12 .

بازار عباس آباد - سرای سعید

لباس زیر(مردانه-زنانه-بچه گانه)

: انواع لباس زیر زنانه

افشار

افشار : 55570194

منطقه 12 .

خ خیام - خ آل یاسین -سرای شریف

اله یاری

اله یاری: 55163963

منطقه 12 .

خ خیام - بازار آل یاسین

ناظم

ناظم: 55578339

منطقه 12 .

خ خیام بازار آل یاسین

قناتی

قناتی: 55896360

منطقه 12 .

خ خیام - بازار آل یاسین

لباس زیر(مردانه-زنانه-بچه گانه)

: لباس زیر زنانه -عمده فروشی

نظری

نظری: 55631094

منطقه 12 .

خ خیام، بازار آل یاسین

مهماندوست

مهماندوست : 55626305

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار عباس آباد

فرزان

احمدی: 55604639

منطقه 12 .

خ خیام شمالی بازار آل یاسین نبش پاساژ کمالی

بایرام پور

بایرام پور : 55635502

منطقه 12 .

خ خیام - بازار آل یاسین

تولید و پخش رومینا

عبادی : 55699961-55699782

منطقه 12 .

بازار - انتهای بازار عباس آباد -بازار آل یاسین

فروشگاه ولی زاده

ولی زاده : 55603672-55604988

منطقه 12 .

بازار - انتهای بازار عباس آباد -بازار آل یاسین -روبروی مسجد جزایری

فروشگاه بانو

ملک زاده : 55153486-7- 55588503-4 -55608979

منطقه 12 .

بازار عباس آباد - بازار آل یاسین

ناصری

ناصری : 55605120

منطقه 12 .

خ خیام - بازار آل یاسین

تولیدی هانا

منصوری : 55610217

منطقه 12 .

بازار - بازار عباس آباد -بازارچه حاج قاسم

تولید و پخش سولماز

صفری: 55157343

منطقه 12 .

خ خیام شمالی -بازار آل یاسین -نبش کوچه حمام قبله

لباس زیر(مردانه-زنانه-بچه گانه)

: عرضه انواع لباس زیر

جوفانی

جوفانی : 55623037

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار عباس آباد

خوش مهر

خوش مهری: 55606727

منطقه 12 .

بازار آل یاسین - روبروی مسجد جزایری

تولید و پخش برادران حسن زاده

حسن زاده : 55152712-55158599

منطقه 12 .

چ مولوی - بازار حضرتی -