تجهیزات هتل

ثامن

مدیریت: محمدی محمدی

مشهد - منطقه 4 .

مشهد ، منطقه 4 ، خیابان مفتح ، کوچه 12 ، پلاک 12

تجهیزات هتل

: توزیع محصولات مصرفی هتلی

فروشگاه فرم فلز

مدیریت: ابراهیم ربیعی

مشهد - منطقه 1 .

دفتر مرکزی :مشهد ، خ آبکوه ، بین آبکوه14 و 16 کارخانه : مشهد ، کیلومتر 3 جاده کلات ، خ شهید فولادی ، نبش فولادی 2/8 ، پلاک 188

تجهیزات هتل

: تجهیزات هتلی و رستورانی ، تولید و عرضه تجهیزات هتلی و خانگی