دفاتر پیشخوان دولت

دفاتر پیشخوان دولت

: ارائه کلیه خدمات شهرداری ، طراحی ، نظارت ، اجرا ، آزمایشگاه ژئوتکنیک ، جوش ، بتن ، مجری ذیصلاح ، نقشه های شهرداری ، نقشه ازبیلت ، نقشه های اجرایی و نما و.......

دفتر پیشخوان خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری

مدیریت: هادی اسودی

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، خیابان راهنمایی ، راهنمایی 10، پلاک 18

دفاتر پیشخوان دولت

: اطلاع رسانی ضوابط شهرداری، صدور پروانه و پایان کار

شرکت ابردژ کهن شرق

مدیریت: مهندس عبدی خانم مهندس علیزاده

مشهد - منطقه 1 .

بلوار دستغیب، نبش دستغیب 37، مجتمع طوسی، واحد 6

دفاتر پیشخوان دولت

: انجام کلیه امور طراحی، محاسبات، نظارت، اخذ پروانه ساختمان و مشاوره در تمامی امور ساختمان مجری ذیصلاح و مدیریت پیمان ارائه اطلاع رسانی خدمات شهرداری، صدور پروانه و پایانکار ...