اتحادیه های توزیعی و خدماتی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: خدمات بازرگانی ، خدمات و مشاوره صادرات کالا& ، واردات کالا ، ترانزیت کالا ، ترانزیت بار ، ترخیص کالا از گمرک ، مشاوره بازرگانی خارجی ، خدمات مشاور امور بازرگانی& خارجی ، ترخیص کالا از کلیه گمرک های فعال کشور / خدمات و استشارات بشأن التصدیر و الاستیراد والعبور و التخلیص الجمرکی و الاستشارات التجاریة الخارجیة و خدمات الاستشارات التجاریة و التخلیص الجمرکی الأجنبی من جمیع الجمارک النشطة فی الدولة ...

افاق تجارت

مدیریت: رامین محقق

مشهد - منطقه 9 .

مجتمع تجاری سپاد

زعفران بی شک

مدیریت: حسن هرمزی حسن هرمزی

مشهد - سایر .

17 شهریور

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: فروش زعفران و زرشک نگین. پوشال. دسته