بورس اوراق بهادار

نرسی

مدیریت: افروز/الهه احمذی/جلیلی تلفن: 02632708309

کرج - منطقه 1 .

بهشتی

بورس اوراق بهادار

: فروش به صورت انلاین

کارگزاری مهر آفرین

مدیریت: - تلفن: 34202145-34202146

کرج - منطقه 7 .

گوهردشت بلوار انقلاب بین خیابان 8 و 9

بورس اوراق بهادار

: کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار

کارگزاری بورس پارس نمودگر

مدیریت: حسین نیکو تلفن: 32733898

کرج - منطقه 2 .

چهارراه 7 تیر ساختمان بورس کرج تالار معاملات

بورس اوراق بهادار

: خرید و فروش اوراق بهادار و سهام