تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

تصویر برداری امیر

مدیریت: امیر سلطانیان

کرج - منطقه 1 .

طالقانی

پارس

مدیریت: دکتر محمدباقر نوروزی و دکتر مرجان ساعدی

کرج - منطقه 9 .

چ طالقانی جنوبی - نبش ک شرکت گاز

مهرگان

مدیریت: دکتر مهشید حسینی

کرج - منطقه 9 .

بین م شهدا و چ طالقانی - ابتدای زیر گذر - ساختمان پزشکان حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت

مرکز تصویربرداری پزشکی بهار

مدیریت: مسعود خدارحمی

کرج - منطقه 1 .

ابتدای طالقانی شمالی - نبش نمایشگاه کتاب بهمن

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: سونوگرافی - تصویبرداری - ام آر آی - رادیولوژی و ...

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ایزدی

مدیریت: دکتر شهاب ایزدی

کرج - منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی و ...

دکتر نوحی

مدیریت: دکتر فریبا نوحی

کرج - منطقه 1 .

بهشتی - بین م شهدا و چ طالقانی - ساختمان امید

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی وسونوگرافی

دکتر شفیعی مطهر

مدیریت: دکتر سید میثم شفیعی مطهر

کرج - منطقه 1 .

بین چ طالقانی و م شهدا - ساختمان شاه کرم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونو گرافی

-

مدیریت: امیر فتاح

کرج - منطقه 1 .

بلوار طالقانی شمالی - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی - سونوگرافی

دکتر ایزدی

مدیریت: شهاب ایزدی

کرج - منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - 100 متر بالاتر از اداره پست - روبروی بلوار ماهان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی مهران

مدیریت: دکتر عباس محمدی

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی، خ آبان

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: مرکز رادیولوژی ، ساعت و روزهای فعالیت:تمام روزهای هفته صبح و عصر

رادیولوژی فراز

مدیریت: دکتر داریوش گودرزی پور

کرج - منطقه 1 .

خ بهشتی - چ طالقانی - جنب اداره پست - ساختمان وزراء

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی دهان و فک و صورت

رادیولوژی و سونوگرافی سینا

مدیریت: -

کرج - منطقه 9 .

خ بهشتی - خ امیری - روبروی بیمارستان امام خمینی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی امانی

مدیریت: -

کرج - - .

چ طالقانی - طبقه فوقانی بانک کشاورزی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی شفا

مدیریت: -

کرج - - .

چ طالقانی -کوی گلها - جنب فروشگاه البسکو

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی طباطبایی

مدیریت: -

کرج - منطقه 7 .

سه راه رجایی شهر - درمانگاه حکیم

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فتاح

مدیریت: -

کرج - - .

چ طالقانی - بالاتر از اداره پست - بعد از فروشگاه پوشاک خانواده

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فردیس

مدیریت: -

کرج - منطقه 3 .

فردیس - فلکه اول - 12 متری شرقی سابق

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافی فردیسان

مدیریت: -

کرج - منطقه 7 .

رجایی شهر - نبش خ 4 شرقی - جنب اداره پست

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: رادیولوژی و سونوگرافی و فیزیوتراپی