تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

رادیولوژی دهان و فک صورت دکتر مهدوی - رادیولوژی جاده طرقبه - تصویربرداری مشهد/ أشعة الفم والوجه والفکین للدکتور مهدوی فی مشهد

مدیریت: دکتر پیروزه مهدوی

مشهد - حومه .

مشهد ، جاده طرقبه، خیابان امام رضا، داخل امام رضا 4 ، پلاک 21 / مشهد ، شارع الإمام الرضا ، داخل شارع الإمام الرضا 4، رقم 21

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: خدمات رادیولوژی دهان فک و صورت در مشهد / خدمات أشعة الفم والوجه والفکین فی مشهد

کلینیک تخصصی رادیولوژی دهان ، فک ، صورت دکترالهه محمودی هاشمی

مدیریت: دکتر الهه محمودی هاشمی

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، بلوار احمدآباد ، مقابل بیمارستان قائم ، ساختمان 73 ، طبقه 3 واحد 301

تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی

: دندانپزشک متخصص رادیولوژی فک و صورت