نمایشگاه ها

نمایشگاه شریفی

مدیریت: محمد شریفی

حومه تهران .

تهران جاده ساوه شهرک کامیون داران بلوار امام علی (ع)

نمایشگاه ها

: مشاوره و فروش ماشین آلات سنگین
limited