فرآورده های دریایی

ابزیان جنوب

مدیریت: غلامرضا عباس آبادی

کرج - منطقه 4 .

کرج، خیابان شهید بهشتی نبش خیابان فاطمیه، ساختمان ستار، طبقه دوم

فرآورده های دریایی

: پخش ماهی و میگو صید روز جنوب ودریای نیلگون خلیج فارس با بهترین کیفیت ومناسب ترین قیمت، صید روز از بندرعباس و بوشهر