آموزشگاه و موسسات آموزشی

موسسه نوآوران

مدیریت: فرشته پیری

کرج - منطقه 5 .

گلشهر، رو به روی بازار علی

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: مرکز آموزش تخصصی در استان البرز آکادمی آموزشهای فوق حرفه ای معماری ، عمران ، مکانیک، هنر و گرافیک مرکز آموزشهای فوق تخصصی عمران، مکانیک، هنر و معماری، گرافیک در استان البرز دارنده گواهینامه مدیریت برتر آموزش...

مرکزاموزش های تخصصی خانه صنعت ومعدن البرز

مدیریت: منصور جوادیان قلعه

کرج - منطقه 5 .

سه راه گوهردشت

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: آموزش دوره های تخصصی وکاربردی ونرم افزارهای تخصصی فنی ومهندسی

ژپتو

مدیریت: حمیدرضا فراهانی

کرج - منطقه 5 .

45متری گلشهر - ابتدای ارغوان غربی