تانکر فروشی

مصالح ساختمانی البرز

مدیریت: اکبر میربابائی

حومه تهران .

گیلاوند اول دوراهی حصار

تانکر فروشی

: آجر ، ماسه ، سیمان ، گچ ، آهک ، و ... ، تولید انواع بلوک ، تیچه ، فوم ، کاشی ، سرامیک و ...
limited

ملک زاده

مدیریت: بهزاد ملک زاده

حومه تهران .

جاده آبعلی، کمرد، جنب پمپ بنزین

تانکر فروشی

: تانکر فروشی
limited