تعمیرات سشوار،ریش تراش و لوازم برقی

خدمات برق صنعت - تعمیر لوازم خانگی - میدان قزوین - تعمیر لوازم برقی در خیابان قزوین - تعمیر لوازم برقی خانگی - منطقه 10

بوداغی: 55133203

منطقه 10 .

خیابان قزوین ، خیابان 16 متری امیری(سبحانی) ، خیابان قلی زاده ، میدان عظیمی ، پلاک 4

تعمیرات سشوار،ریش تراش و لوازم برقی

: تعمیر لوازم برقی خانگی