سقف کاذب

Diyako Tinab دیاکو تیناب - مشهد - بلوار ابوطالب

مدیریت: رامین قالچوقی تلفن: 37051718

مشهد - منطقه 2 .

مشهد ، بلوار ابوطالب، ابوطالب1، بین خیاطی10و12

سقف کاذب

: تولید سازه سقف و دیوار کاذب، مشبک60*60، پروفیلL25, UH36, F47 و اجرای سقف و دیوار کاذب