دندانپزشکی - دندانسازی

امیرالمومنین(ع)

دکتر رزازیان-خانم دکتر قاسم زاده : 33830244

منطقه 15 .

افسریه 20متری نبش 15 متری چهارم جنب قنادی رضا

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی ودندانسازی

فتح

دکتر شیخ زاده : 33156660

منطقه 15 .

افسریه 20متری بین 15 متری اول ودوم

دندانپزشکی - دندانسازی

: درمانگاه دندانپزشکی

مطب دکتر ریاض صدری

ریاض صدری: 33841717

منطقه 15 .

20متری افسریه - بین 15 متری اول و دوم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر حسین پور

حسین پور : 22633515

منطقه 15 .

مشیریه نبش چ اول

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

برنا

یاوری: 33802016

منطقه 15 .

افسریه، بین 15متری اول ودوم، خ 29

-

ایروانی: 33146653

منطقه 15 .

20متری افسریه، 15متری دوم، نبش خ 29

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص دندانپزشکی

دکتر حسین آبادی

حسین آبادی : 33866172

منطقه 15 .

خاوران شهرک کاروان بیست متری نخلی روبروی قنادی مهماندوست

دندانپزشکی - دندانسازی

: پزشک جراح-دندانپزشک