دندانپزشکی - دندانسازی

دکتردلیلی

دلیلی : 22092848

منطقه 2 .

شهرک غرب بلوار فرحزادی نرسیده به میدان کتاب

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر صالح پور

صالح پور : 88696115

منطقه 2 .

شهرک غرب بلوار دادمان خ بهاران یکم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکتر شهنازیان

شهنازیان : 88376270

منطقه 2 .

شهرک غرب بلواردادمان جنب بیمارستان آتیه

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکتر علوی

علوی : 88580418

منطقه 2 .

شهرک غرب بلوار دادمان نرسیده به فرحزادی

دکترجوادی نیا

جوادی نیا : 88083223

منطقه 2 .

شهرک غرب بلوار دریا بین فرحزادی و پاک نژاد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکتر حفیظی

حفیظی : 88361424

منطقه 2 .

شهرک غرب بلوار دریا تقاطع پاک نژاد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

مطب دکتر شهوند

شهوند: 88570975

منطقه 2 .

شهرک غرب - خ پونک - نرسیده به فلامک

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر شایسته مهر

شایسته مهر: 66504901-66508865

منطقه 2 .

ستارخان - روبروی پارک ستارخان - ایستگاه دریان نو

دکتر حجازی

حجازی : 22080552

منطقه 2 .

شهرک غرب بلواردادمان بلوار درختی روبروی زیتون

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشکی

دکترهاشمی

هاشمی: 88090775

منطقه 2 .

شهرک غرب بلوار دادمان خ درختی خ سپهر

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

دکتر اسعدی

اسعدی : 88699854

منطقه 2 .

شهرک غرب بلوارفرحزادی نرسیده به نیایش واحد2

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

شرکت مدیسا طب

آقائی نیا : 88600610

منطقه 2 .

شهرک غرب میدان صنعت

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

دکتر شفق

شفق : 88086290

منطقه 2 .

شهرک غرب سعادت آباد بلوار دریا

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

دکترعیوضی

عیوضی : 88680081

منطقه 2 .

سعادت آباد نرسیده به میدان کاج بین کوچه 21و23

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

روزبه

کاغذکلانی : *88690628

منطقه 2 .

سعادت آباد نبش خ سی و یکم

دندانپزشکی - دندانسازی

: کلینیک دندانپزشکی

دکتر قورچیان

قورچیان : 88689848

منطقه 2 .

سعادت اباد پایین تراز میدان کاج نرسیده به چ قدس خ 31 شرقی

دکتر شکری

شکری : 88685646

منطقه 2 .

سعادت آباد نبش خ سی هفتم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

-

صفری: 22346627

منطقه 2 .

شهرک غرب، بلوارپاک نژاد، خ 18متری مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانسازی وپزشکی

-

فرامرزی: 22090265

منطقه 2 .

سعادت آباد، سرو غربی، میدان سرو، چهارراه سرو

-

پیروی: *22089473

منطقه 2 .

سعادت آباد، سرو غربی، بین سرو وشهرداری، خ بخشایش

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک