دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر ایمانیه

ایمانیه : 76501533

حومه تهران .

رودهن ، بلوار امام

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر رضوی

رضوی : 76514641

حومه تهران .

رودهن ، روبروی بانک کشاورزی

مطب

نوری: 76229988

حومه تهران .

بومهن بلوار امام خ حاج منصور

مطب دکتر سهیلا رئیسی قاسم (نظام پزشکی 77561)

رئیسی قاسم: 76275533

حومه تهران .

پردیس - م عدالت - ابتدای بلوار فروردین شمالی - مجتمع انقلاب - بلوک1-واحد1

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک زیبایی و عضو آکادمی انجمن زیبایی آمریکا

دندانپزشکی پردیس

صبوری: 76290069

حومه تهران .

پردیس فاز 4 خ فردوس

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

مهاجرین: 76274600

حومه تهران .

پردیس فاز 1 م عدالت خ نیایش

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دکتر سید وحید دهناد

دهنا: 76282570

حومه تهران .

پردیس فاز 4 خ فردوس نبش خ عرش ساختمان پزشکان طب الزهرا

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک

-

غلام زاده خوئی: 76227401

حومه تهران .

بومهن بلوار امام ساختمان پزشک سبز

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

متقی: 76228090

حومه تهران .

بومهن ساختمان پزشکان مرکزی (خسرو تاش )واحد 3 1

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک -عصب کشی -پروتز ترمیمی