دندانپزشکی - دندانسازی

-

موسی زاده: 22672084

منطقه 3 .

خ شریعتی، بالاترازپل رومی، خ موسیوند، خ کریمی

دکتر جعفری نژاد

جعفری نژاد: 22541448

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت خ اختیاریه جنوبی

-

مفتون: 22732828

منطقه 3 .

خ شریعتی، نرسیده به میدان قدس،

-

اصغرزاده: 22601096

منطقه 3 .

خ شریعتی، خ دولت، خ مام زاده

-

سادات شریفیون: 22003066

منطقه 3 .

خ شریعتی، مقابل دولت ، خ امام زاده، ساختمان سبز2

دکتر احمدی

احمدی : 22213639

منطقه 3 .

شریعتی نرسیده به م قدس جنب بانک ملی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک

دکتر مومنی

مومنی : 22002177

منطقه 3 .

شریعتی -روبروی دولت- خ امامزاده -ساختمان سبز

دکتر اسلامی

اسلامی : 22613663

منطقه 3 .

شریعتی روبروی دولت خ امامزاده -ساختمان سبز

دکتر قیاسی

قیاسی: 22218811

منطقه 3 .

شریعتی بالاتراز پل رومی نبش کوچه نبوی -ساختمان پزشکان 2016

مطب دکتر وطن پور

وطن پور: 22006928

منطقه 3 .

شریعتی - روبروی مترو قیطریه - نبش پل رومی

مطب دکتر میرشکار

میرشکار: 22605895

منطقه 3 .

شریعتی - پایین تر از پل صدر - بن بست طالقانی

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص پروتز و ایمپلنت

مجتمع ملک

بختیاری: 22632391

منطقه 3 .

شریعتی بالاتراز دولت روبروی باغ سفارت انگلیس

دندانپزشکی - دندانسازی

: مجتمع دندانپزشکی

مطب دکتر اخوان

اخوان: 22760017

منطقه 3 .

دولت - نبش خ محسنیان -ساختمان تندیس

دکتر حکم آبادی

حکم آبادی : 22647922

منطقه 3 .

شریعتی خ یخچال

دکتر ساعتیان

ساعتیان: 22649004

منطقه 3 .

شریعتی خ یخچال

-

زاهد: 22574754

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، نرسیده به دیباجی

دکتر عرفانی

عرفانی : 26601187

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت روبروی دانشکده الهیات

دکتر مصطفی زاده

مصطفی زاده : 22632107

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت نبش کوچه سلیمی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر حیدری

حیدری: 22617237

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت بعداز مسجد امام حسین -ساختمان پزشکان

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

دکتر میرمطلبی

میرمطلبی: 22617990

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت بعداز مسجد امام حسین -ساختمان پزشکان