دندانپزشکی - دندانسازی

-

مختاری: 22575272

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت بعدازچهارراه دیباجی

دکتر نیک زاد

نیک زاد : 22556687

منطقه 3 .

شریعتی خ کلاهدوز نرسیده به سه راه نشاط -ساختمان 249

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

-

عظیمی: 22561326

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، مقابل داروخانه دروس

-

دهدشتی: 22541533

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، مقابل داروخانه دروس

-

وهاب برزی: 22573314

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت -نبش مطهری، ساختمان نگین

داهی

داهی : 22544977

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت خ آقامیری

-

خدایی: 22600964

منطقه 3 .

خ شریعتی، خ دولت، نرسیده به چهارراه کاوه-نبش خ نعمتی

-

انصاری: 22600866

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت تقاطع بلوارکاوه

-

صراف زاده: 22574711

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، تقاطع بلوارکاوه

دکتر شیخی

شیخی : 22593051

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت بعداز چ قنات

-

سمیعی: 22574838

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت تقاطع بلوارکاوه-ساختمان پزشکان کاوه

-

حاجی بابایی: 22570141

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت تقاطع بلوارکاوه-ساختمان پزشکان کاوه

-

نجفی: 22554634

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، نرسیده به دیباجی

-

دادخواه: 22569351

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، نرسیده به دیباجی

-

شکاریان: 22554649

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، نرسیده به دیباجی

-

ناصح زاده: 22767690

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، نرسیده به دیباجی

-

دکترجدیری: 22569403

منطقه 3 .

شریعتی، خ دولت، نرسیده به دیباجی

-

سازور: 22612273

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت نرسیده چهارراه کاوه

-

شفیعیان: 22601401

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت نرسیده به 4راه کاوه

-

حمیدی: 22007677

منطقه 3 .

شریعتی خ دولت نرسیده به 4راه کاوه