دندانپزشکی - دندانسازی

-

چوه: 22560004

منطقه 3 .

پاسداران بالاترازبرج سفید

دکتر ذاکرزاده

ذاکرزاده : 22760818

منطقه 3 .

پاسداران پایین تراز برج سفید نبش بوستان سوم

-

طاهری: 22554941

منطقه 3 .

پاسداران بالاترازبرج سفید

دکتر لاجی

لاجی : 22855155

منطقه 3 .

پاسداران نرسیده به نگارستان اول خ رفیق دوست

دکتر امامی

امامی : 22884425

منطقه 3 .

پاسداران نبش بوستان یکم

مطب دکتر ریاض

ریاض: 22842967

منطقه 3 .

شریعتی - روبروی میرداماد

-

موسوی: 22760817

منطقه 3 .

پاسداران پایین ترازبرج سفید، نبش بوستان سوم، مجتمع سیمرغ

-

بنی هاشمی: 22868769

منطقه 3 .

پاسداران ضرابخانه، نگارستان 6

-

بیانی: 22560364

منطقه 3 .

پاسداران نبش گلستان دوم ساختمان امیر

دکتر صرافان

صرافان: 22560357

منطقه 3 .

پاسداران نبش گلستان اول

آخوندی

دکتر آخوندی : 22923043

منطقه 3 .

شریعتی ابتدای ظفر

مطب دکترتمیزی

تمیزی: 26405031

منطقه 3 .

خ شریعتی، خ ظفر، ابتدای خ بهروز

مطب محمد تدینی

تدینی: 88454179

منطقه 3 .

شریعتی-بالاتر از ملک

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراحی دهان و دندانپزشکی

دکتر میرزایی

میرزایی: 22265000

منطقه 3 .

خ شریعتی، پایین ترازقلهک ، بعداز مرکز خریدقلهک

مطب دکتر زهتابان

زهتابان: 22614172

منطقه 3 .

شریعتی - مقابل دولت

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر حیدری

حیدری: 22602102

منطقه 3 .

شریعتی - مقابل دولت -ساختمان سبز

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص ارتودنسی

مطب دکتر رمزی

دکتر رمزی: 22612318

منطقه 3 .

شریعتی - بالاتراز مسجد قلهک

مطب دکتر هاشمی

هاشمی: 22225251

منطقه 3 .

شریعتی - بین ظفر و میرداماد - خ مینا -ساختمان سپهر

مطب دکتر نبی پور

نبی پوراشرفی: 22279165

منطقه 3 .

شریعتی - نبش شمالی ظفر

بهشاد

دکترحافظی: 22269427

منطقه 3 .

شریعتی - دوراهی قلهک