دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر حاج مشیر

حاج مشیر: 22272278

منطقه 3 .

شریعتی - نبش ظفر -ساختمان پزشکان ظفر

مطب دکتر ناصحی پور

ناصحی پور: 22228091

منطقه 3 .

شریعتی - بین ظفر و میرداماد و روبروی پمپ بنزین -ساختمان مینا

مطب دکتر معزی زاده

معزی زاده: 22762748

منطقه 3 .

دولت - بین چ قنات و خ مطهری

رازی

کاظمی: 44086553

منطقه 3 .

جنت آباد، نرسیده به کاشانی

شریعتی

هاشمی: 22859022

منطقه 3 .

شریعتی، نرسیده به میرداماد، روبروی داروخانه شبانه روزی یاسان

دندانپزشکی - دندانسازی

: کلینیک دندانپزشکی

دکتر قادری

قادری : 22227156

منطقه 3 .

میرداماد بین مادر و شریعتی