دندانپزشکی - دندانسازی

دکتر خباز

خباز : 77703443

منطقه 4 .

رسالت بین رشید و تیرانداز

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر ثریا

ثریا : 77725121

منطقه 4 .

تهرانپارس خ 142 شرقی روبروی درب جنوبی پاساژ سپید

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

مطب دکتر رئیسی

دکتر رئیسی: 77721658

منطقه 4 .

فلکه اول تهرانپارس - خ حجربن عدی

سپید

امیری: 77724899

منطقه 4 .

تهرانپارس - گلبرگ شرقی - بین چهارراه رشید و کیخسروی

دندانپزشکی - دندانسازی

: کلینیک دندانپزشکی

دکتر قوامیان

قوامیان : *22610490

منطقه 4 .

شریعتی خ دولت خ نجف آبادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

گشایش صفا

گشایش صفا : 77301551

منطقه 4 .

تهرانپارس شهرک حکیمیه بلواربهار

دندانپزشکی - دندانسازی

: پزشکی و دندانپزشکی

نوین

میرزائی: 77734770

منطقه 4 .

فلکه اول تهرانپارس

پوریان

پوریان : 77293797

منطقه 4 .

تهرانپارس خ 196 شرقی م شاهد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر شاهسوند

شاهسوند : 77786000

منطقه 4 .

تهرانپارس بلوار پروین خ 182 شرقی

دکتر کریمی

کریمی : 77710190

منطقه 4 .

تهرانپارس ف سوم نرسیده به خ 212 ساختمان صدف

-

خسروی: 77716257

منطقه 4 .

فلکه سوم تهرانپارس، خ 196شرقی

مطب دکتر هاشمی

هاشمی: 77723009

منطقه 4 .

فلکه اول تهرانپارس

دکتر آقازاده

دکترآقازاده : 77861844

منطقه 4 .

تهرانپارس چ تیرانداز جنب رادیولوژی و سونوگرافی مرکزی تهرانپارس

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکتر فرخنده پی

فرخنده پی : 77883307

منطقه 4 .

رسالت شرقی خ رشید شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر صدیقی

دکتر صدیقی : 77703499

منطقه 4 .

رسالت شرقی خ رشید شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دکتر فقیه نصیری

فقیه نصیری : 77879556

منطقه 4 .

رسالت شرقی خ رشید شمالی

دکتر فریور

فریور : 77710177

منطقه 4 .

تهرانپارس نرسیده به ف دوم خ رضائی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکتر ولیثی- دکتر صفوی

ولیثی- صفوی : 77876614

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره

دندانپزشکی - دندانسازی

: داخلی و غدد - دندانپزشکی

دکتر ملکی

ملکی : 77121831

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین نرسیده به م رهبر

مطب دکتر طهماسبی

طهماسبی: 77365057

منطقه 4 .

قنات کوثر - بلوار مطهری - نرسیده به ربیعی