دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر افشاری

افشاری: 77292126

منطقه 4 .

فلکه دوم تهرانپارس - خ فرجام - بین عادل و زرین

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دکتر محمدعلیزاده

محمدعلیزاده : 77719243

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم ابتدای فرجام

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکتر میثاقیان پور

میثاقیان پور : 77295803

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم ابتدای خ فرجام

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر آذر

آذر : 77299996

منطقه 4 .

تهرانپارس خ فرجام

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص ارتودنسی و دندان

دکتر بیات

بیات : 77869575

منطقه 4 .

رسالت شرقی خ رشید شمالی خ مالکی 160 غربی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

دکتر تبارکی

تبارکی : 77700696

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم خ جشنواره

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

قائدی

قائدی: 77376923

منطقه 4 .

قنات کوثر، ضلع جنوبی شهرک امید، بلوارمطهری، نبش خ دوم مرکزی

دکتر مومنی

دکتر مومنی : 77796608

منطقه 4 .

م رهبر

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی و دندانسازی

-

کثیری: 77334047

منطقه 4 .

فلکه دوتهرانپارس، خ جشنواره، خ امین، خ شریف

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانسازی ودندانپزشکی

دکتر زمانی

زمانی : 77964548

منطقه 4 .

تهرانپارس ف سوم خ 196 شرقی نرسیده به م شاهد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

دکتر نیری

نیری: 77370781

منطقه 4 .

تهرانپارس خ فرجام شرقی خ سراج جنب مسجد امام جعفرصادق (ع)

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

دکترگلشنی مقدم

گلشنی مقدم : 77295764

منطقه 4 .

تهرانپارس اتوبان باقری ابتدای196 غربی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک

-

علیپور: 77866405

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، بلوارپروین، خ غفاری مخلباف

-

فهیمی: 77874249

منطقه 4 .

فلکه 3تهرانپارس، خ 196شرقی، میدان شاهد

-

داریوش: 22317825

منطقه 4 .

مجیدیه شمالی، بالاترازمیدان ملت

دندانپزشکی - دندانسازی

: انجام خدمات دندانپزشکی

-

کارخانه یوسفی: 77719685

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ فرجام شرقی، بین رشیدوگلشن

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی، جراح

دکتر روشن نیا

روشن نیا : 77303307

منطقه 4 .

تهرانپارس حکیمیه بلوار بهار

مطب دکتر کاویانی

کاویانی: *22594820

منطقه 4 .

م دولت - بعداز چ دیباجی - نرسیده به چ قنات

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر کیوان بیگلری

بیگلری: 77003133

منطقه 4 .

حکیمیه بلوار بهار بین فروردین و بهشت

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح- دندانپزشک زیبایی درمان ریشه ایمپلنت

مطب دکتر عاصمی فر

عاصمی فر: 77306767

منطقه 4 .

حکیمیه - بلوار بهار - جنب بانک انصار