دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر عمرانی

عمرانی: 77806478

منطقه 4 .

رسالت - بعداز چ سرسبز - ابتدای م 46 -

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر محمودیان

محمودیان: 77806341

منطقه 4 .

م رسالت - به سمت سرسبز - بعداز خ بختیاری - جنب بانک رفاه

مطب دکتر صفرپور

صفرپور: 77703946

منطقه 4 .

فلکه دوم تهرانپارس - روبروی فروشگاه رفاه

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندانپزشکی 120

توسلیان : 77877578

منطقه 4 .

تهرانپارس پایین تراز ف سوم

دکتر بستانپور

بستانپور : 77866512

منطقه 4 .

تهرانپارس بین ف دوم وسوم بین خ 186 و188شرق

مطب دکتر صبا

صبا: 09397273636

منطقه 4 .

هنگام - بالاتراز م الغدیر

-

ابراهیمی: 77067386

منطقه 4 .

تهرانپارس، بین فلکه سوم وچهارم

دکتر حکیمی

دکتر حکیمی : 77724341

منطقه 4 .

تهرانپارس بالاتراز چ تیرانداز نرسیده به ف دوم نبش خ 166 شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: کلینیک دندانپزشک

پروین

شاریان امین: 77704713

منطقه 4 .

فلکه سوم تهرانپارس، خ 196شرقی، نرسیده به میدان پروین

ثروتی

ثروتی : 77064596

منطقه 4 .

تهرانپارس ف چهارم خ وفادار شرقی

دکتر موسیوند

موسیوند: 77310202

منطقه 4 .

تهرانپارس حکیمیه ابتدای بلوار بهار جنب بانک ثامن الائمه

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک