دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر عقیلی

عقیلی: 77952028

منطقه 8 .

نارمک - چ تلفنخانه -نبش ک درهوشت

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دکتر سلطان پور

سلطان پور : 77566706

منطقه 8 .

نظام آباد خ مدنی ابتدای خ محمودی

دلگشائی

دلگشائی: 77931623

منطقه 8 .

نارمک، بین چمن وکامیاب شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جرا دندانپزشک

مطب دکتر جعفریان دیو کلایی

جعفریان دیو کلایی: 77937315

منطقه 8 .

نارمک - خ سمنگان - روبروی مسجد جامع نارمک -بالاتراز ک چمن

مطب دکتر مهر محمدی

مهر محمدی: 77898430

منطقه 8 .

رسالت - نرسیده به چ سرسبز - نبش سامان

مطب دکتر جهرمی

جهرمی: 77953930-77926256

منطقه 8 .

دردشت - چ کامیاب - روبروی فروشگاه بزرگ نارمک

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک و زیبایی و ترمیمی نظام پزشکی 24522

مطب دکتر سیدجوادی

سید جوادی: 77956264

منطقه 8 .

46متری غربی نارمک - روبروی بیمارستان انصاری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندانپزشکی ناصری

دکتر ناصری: 77844188

منطقه 8 .

نارمک - خ 46 متری غربی - سه راه سمنگان

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی و دندانسازی

علی بیگی

علی بیگی : 22899178

منطقه 8 .

بزرگراه رسالت زیرپل سیدخندان

دکتر علیپور

علیپور : 77896124

منطقه 8 .

نارمک خ دکتر آیت بعداز چ سرسبز نرسیده به فرجام ایستگاه سید -ساختمان کیان واحد2

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک

نارمک

اسدی: 77136434

منطقه 8 .

نارمک - تقاطع آیت و فرجام

دندانپزشکی - دندانسازی

: مرکز ایمپنت و دندانپزشکی

دکترمطبوع صالح

مطبوع صالح : 77183710

منطقه 8 .

رسالت خ نیروی دریایی نبش جاجرودی

مطب دکترعشاق

عشاق: 77254026

منطقه 8 .

خ مدنی شمالی، خ وحیدیه

مطب دکتر خزروان

خزروان: 77915918

منطقه 8 .

46متری شرقی - بین مهر و آیت

مطب دکتر ترابی

ترابی: 22524974

منطقه 8 .

رسالت - بین مجیدیه و 16 متری اول

مطب دکتر بیات

بیات: 22326949

منطقه 8 .

رسالت - بعداز صیاد شیرازی - نرسیده به مجیدیه جنوبی

کثیری

کثیری: 77821698

منطقه 8 .

نارمک 46متری غربی م 93 نبش م

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک و دندانساز

دکتر فرامرزی -دکتر حسین زاده

دکتر فرامرزی -دکتر حسین زاده : 26316703

منطقه 8 .

رسالت خ مجیدیه جنوبی

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک کلینیک پزشکی

دهخدا

دهخدا: 77937682

منطقه 8 .

رسالت شرق - خ گلبرگ شرقی - نرسیده به دردشت

مطب دکترشفقی

شفقی: 09121889529

منطقه 8 .

نارمک - م هلال احمر