برشکاری فلزات

خدمات نوین چوب

مدیریت: آقایان حیدر بقایی - داود جعفری

کرج - منطقه 9 .

کرج ، بلوار طالقانی جنوبی ، ابتدای خ بعثت

برشکاری فلزات

: برش MDF و خدمات PVC

چارچوب

مدیریت: حامد اسلامی

کرج - منطقه 5 .

بهشتی - بعداز سه راه گوهردشت - خ دهقان ویلای اول

برشکاری فلزات

: خدمات برش